66/ 2A tam bình ,p. tam phú ,quận thủ đưc Thành phố Hồ Chí Minh

– Điện thoại: 091 991 65 67
– Email: guongled@gmail.com
– Website: http://guongled.com